*

Век италијанског филма

превеле с италијанског: Сања Ђурковић и Зорица Вуковић

 

У историји XX века значајно место припада филму, техничком и изражајном инструменту који уме непосредно и живо да прикаже не само чињенице и догађаје већ и идеје, обичаје, моду, индивидуалне и колективне обрасце понашања. И у историји Италије филм је представљао уметничку и културну област од великог значаја чијом се анализом тај народ, “ухваћен” и представљен у својим активностима и навикама, може боље разумети и упознати Отуд и одлука Академије наука у Торину и Националног музеја филма да организује међународни скуп на коме би још једном размотрила историју италијанског филма и утицај који је он остварио на друштво и окружење. Књига је збирка радова са овог скупа који су концентрисани око две велике теме:

  • Историја италијанског филма, с освртом на посебност и карактеристике.
  • Економска природа феномена који одликују филмску продукцију: њен настанак у форми индустрије, развој кроз облике високог занатства и, наравно, криза.

Група квалификованих стручњака окупила се тако да би што боље сагледала различите аспекте италијанског филма: производне, економске, уметничке, идеолошке, уметничке, па и теоријске, а нису занемарени ни они аспекти који су доносили различите новине и идеје. Историјско гледиште употпуњено је доприносима социолога, лингвиста, семиотичара, што је омогућило да на крају скупа буду издвојени неки типични садржаји италијанског филма и сагледане његове карактеристичне изражајне форме и начин комуникације.

Издавачко предузеће CLIO, Београд, Србија
телефон 011 2626 858
http://www.clio.co.yu/

На Растку објављено: 2008-06-06
Датум последње измене: 2008-06-06 20:20:06
 

Пројекат Растко / Пројекат Растко Италија